Góra strony

Lokaty

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie lokat deponowanych i odnawianych od 23.05.2022r:

  • okres lokaty 3 miesiące - 1,50% w s/r,
  • okres lokaty 6 miesięcy - 2,00 % w s/r,
  • okres lokaty 12 miesięcy - 2,50 % w s/r,
  • okres lokaty 24 miesiące - 2,70 % w s/r.

 

 Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00

Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach