Góra strony

Przenoszenie rachunków

Zostań naszym Klientem - przenieś rachunek do Banku Spółdzielczego w Krzepicach

Posiadasz konto w innym banku, ale chcesz przenieść je do Banku Spółdzielczego w Krzepicach?

Nic bardziej prostszego. To my dokonamy za ciebie, bezpłatnie wszystkich formalności związanych z przeniesieniem rachunku

oraz usług płatniczych do naszego banku.

Wystarczy odwiedzić dowolną placówkę naszego Banku i złożyć wypełniony wniosek.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek

2. Upoważnienie do przenoszenia rachunków

3. Instrukcja przenoszenia rachunków

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach