Góra strony

Image
Usługa smsBanking umożliwia posiadaczowi rachunku otrzymywanie na telefon komórkowy komunikatów SMS dotycząch zdarzeń na rachunku. Informacja jest przekazywana w sposób gwarantujący zachowanie poufności.

Dzięki systemowi smsBanking będziesz automatycznie powiadamiany o:

  • Zmianie salda i wolnych środków na rachunkach
  • Operacjach na rachunkach
  • Blakadach kartowych
  • Zbliżającym się terminie płatności raty kredytu
  • Zbliżającym się terminie końca obowiązywania lokaty

Korzyści systemu smsBanking:

01

lepsza i stała kontrola Twoich finansów

02

wygodna forma otrzymywania informacji o stanie rachunku bankowego

03

nieograniczony dostęp do informacji o Twoich rachunkach

04

kontrola nad płatnościami – zawsze wiesz, ile pieniędzy pobrało Ci z konta

03

powiadamiamy Cię 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

06

wygoda, niezależności i oszczędność czasu

Aby uzyskać dostęp do usługi smsBanking wystarczy:

➡️ posiadać w Naszym Banku aktywny rachunek
➡️ odwiedzić najbliższą Placówkę Banku

➡️ złożyć dyspozycję uruchomienia usługi

Pliki do pobrania

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR
2023 © Bank Spółdzielczy w Krzepicach