Góra strony

Image

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej obliczanej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie lokat deponowanych i odnawianych od 23.05.2022r:

lokata 3-miesięczna: 1,50% w s/r
lokata 6-miesięczna: 2,00 % w s/r
lokata 12-miesięczna: 2,50 % w s/r,
lokata 24-miesięczna: 2,70 % w s/r.

Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00 zł

Zainteresowała Cię Nasza oferta?

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR