Góra strony

Informacje o przedsiębiorcach

Bank Spółdzielczy w Krzepicach, działając na podstawie art. 111b ustawy Prawo bankowe, informuje o przedsiębiorcach mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową:

Lp. Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby przedsiębiorcy

Dane identyfikacyjne
REGON NIP KRS
1. Softnet sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków 350506978 6780052374 0000181332

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR