Góra strony

Skład Rady Nadzorczej Banku

 1. Dariusz Zając               Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku    
 2. Zbigniew Pilśniak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
 
 3. Monika Kulej Sekretarz Rady Nadzorczej Banku
 
 4. Maria Krystek Członek Rady Nadzorczej Banku
 
 5. Wiesława Jęsior Członek Rady Nadzorczej Banku
 
 6. Zygmunt Kotarski Członek Rady Nadzorczej Banku
 
 7. Mariusz Kluba Członek Rady Nadzorczej Banku

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR