Góra strony

Skład Zarządu Banku

1.  Andrzej Wąsiński Prezes Zarządu Banku     
2. Elżbieta Orłowska Wiceprezes Zarządu Banku
3. Agnieszka Radzioch Wiceprezes Zarządu Banku

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR